Bulutbey Hotel *** | Mut İlçemiz
İlçemiz

Mut ilçesi Karaman-Mersin karayolu üzerinde Mersine bağlı, Toros dağlarının güney yamaçlarında kurulmuş yaklaşık 37 bin nüfuslu bir ilçedir. Ne zaman kurulduğuna dair bulgular bizi M.Ö. 2000 yıllarına kadar götürür. Yapılan arkeolojik kazılarda bu tarihe kadar uzanan bulgulara rastlanmıştır. Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığı bilinen ilçe en parlak günlerini Bizanslılar döneminde yaşamıştır. İlçenin hemen her yerinde eski yaşamlara ait kalıntılara rastlamak olasıdır. Bugün ayakta kalabilmiş ve gezilmeye değer belli başlı yapılar arasında Alahan Manastırı ve Dağpazarı kilisesi, Mut Kalesi, Mavga Kalesi, Taş Han, La'al Paşa Camii ve Dağ camii başta gelir.

Bunun dışında Toros dağlarının muhteşem doğasını tadacak ve doğa harikası güzellikleri görüp gezebileceğiniz bir ilçedir. Bu doğa harikası güzellikler içinde yakın zamanda tabiat anıtı olarak ünvan almış Yerköprü, Kırkpınar, Sason Kanyonu, Karaeşki, SİT alanı olarak barındırdığı dağ keçileri ile av turizmine de hizmet eden Kestel kanyonu ve bakmaya doyamayacağınız Göksu vadisi en başta gelenleridir.

İlçemizde gezilmeye ,görülmeye değer bir çok tarihi mirasımız ve doğal güzellik vardır.

Mut Kalesi

İlçemizin merkezinin kuzeyindeki bir tepe üzerinde bulunan kalenin yapım tarihi kesin olmamakla beraber İlk Çağa kadar uzanmaktadır. Bazı iddialara göre Hitit döneminde kalenin yapımına başlanmış, bugünkü görünümünü Karamanoğulları zamanında almıştır.

 

Mavga Kalesi

İlçemizin 16 km. kuzeybatısında, Kozlar Yaylası’nda bir kaya üzerinde bulunan Mavga Kalesi 1230 yılında yaptırılmıştır. Bununla beraber kalenin daha eski dönemlerde yapıldığı ve İlk Çağlara kadar uzandığı sanılmaktadır.

 

Karacaoğlan

Büyük bir halk şairi olan Karacaoğlan'ın hayatı üzerine yapılan araştırmalarda kesin bir bilgi yoktur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve şiirlerinde yapılan incelemelerden onun 1606 da doğmuş 1670 yılında ölmüş olduğu tahmin edilmektedir Her ne kadar doğduğu yer bilinmiyorsa da öldüğü ve mezarının bulunduğu yer bellidir. Kendisinin Güney Anadolu'da yaşayan Türkmen aşiretinden olduğu daha doğrusu İçel'li olduğu muhakkaktır. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla kendisi pek çok yer gezmiş,aşkı ve tabiat sevgisini yaşadığı hayatı, çağının konuşma dili ile öztürkçe olarak işlemiş ve anlatmış bir halk şairidir. Bugün kesin olarak bilinen bir şey varsa o da mezarının İçel'in Mut İlçesi'ne bağlı Karacaoğlan Köyü'ndeki Karacaoğlan tepesinde Karacakız tepesi ile karşı karşıya olduğudur.

Alahan Manastırı

Mersin Mut ilçesinin 20 km. kuzeyinde, Karaman’dan Mut’a inen karayolunun güneyinde, çam ağaçları ile kaplı dağların güney yamacındaki Alahan Manastırı kaynaklarda Alacahan Manastırı ismi ile geçmektedir.

 

 

 

 

Dağ Pazarı Kilisesi

Mersin Mut ilçesi, Dağpazarı’nda bulunan bu kilisenin planını ilk olarak Headlam çıkarmış ve yapının Iustinianus devrinden önce IV.yüzyılda yapıldığını ileri sürmüştür.

 

 

 

Laal Paşa Câmii

Bu cami kasabanın büyük sayılabilecek meydanında yer alır ye beş kubbeli ve sivri kemerli son cemaat yeri ile buraya açılır. Dört tarafı serbesttir. Bugüne kadar plânından hiç bahsedilmemiş olan bu caminin mimarî tarihimizde mühim bir yer alması gerekir. Zira bunda olduğu gibi tek kubbeli hacmin yarım tonozlarla yanlara doğru genişletilmesini ilk olarak bu tarihten takriben 200 yıl sonra Manisa'da, Sinan'a atfedilen Muradiye Camii'nde görürüz.

Bina baştan aşağı kesme taştan yapılmıştır. Hafif sivri kubbesi ve yarım tonozla örtülü yan kısımların üstü de kesme taşla kaplanmıştır.  Son cemaat yerinin küçük kubbeleri de büyük bir ihtimalle taş kaplı idi. Caminin köşeleri büyücek taşlarla, duvarlar ise devam öden ufkî derzler ve dar ve geniş olarak değişen sıralar halinde işlenmiştir.

Karaekşi

Karaekşi ilçeye bağlı 3 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir. İçinde alabalık üretme çiftliği de bulunan Karaekşi, doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve Orman Bakanlığı'nca Milli Park ilan edilen bir dinlenme yeridir.